Speciallægerne Buhl & Hilden

Speciallægerne Buhl & Hilden tilbyder psykopatologisk udredning mhp psykiatriske speciallægeerklæringer på højt fagligt niveau og med mennesket i fokus. Vi udemærker os ved grundige udredninger, hvor psykisk sygdom vil blive kortlagt under samtidig hensyntagen til den kompleksitet psykisk sygdom oftest er et resultat af (arv, miljø, fysiske , sociale, psykologiske, intellektuelle faktorer mv)

Tønnes Hilden (f. 1959): Cand. med 1989. Speciallæge i voksenpsykiatri 2009.

img_7294                  c-forsidebillede

Christine Buhl (f. 1970): Cand. med 1997. Speciallæge i voksenpsykiatri 2006, i DK og Norge. Gruppeanalytisk psykoterapeut 2010.

Begge er medlemmer af Den Danske Lægeforening og Dansk Psykiatrisk Selskab