Psykiaterne Buhl & Hilden

Speciallægerne i psykiatri Buhl & Hilden tilbyder psykopatologisk udredning mhp en psykiatrisk speciallægeerklæring på højt fagligt niveau og med mennesket i fokus. Vi udmærker os ved grundige udredninger, hvor psykisk sygdom vil blive kortlagt under samtidig hensyntagen til den kompleksitet psykisk sygdom oftest er et resultat af (arv, miljø, fysiske, sociale, psykologiske, intellektuelle faktorer mm).

img_7294       c-forsidebillede

Tønnes Hilden (f. 1959). Cand. med 1989. Speciallæge i voksenpsykiatri 2009. Har sideløbende med sit lægevirke udgivet flere kriminalromaner.

Christine Buhl (f. 1970). Cand.med 1997.  Speciallæge i voksenpsykiatri 2006. Gruppeanalytisk psykoterapeut 2010.

Begge er medlemmer af Den Danske Lægeforening og Dansk Psykiatrisk Selskab.